ERABILTZAILEGISA BAJA EMATEA
Erabiltzaile gisa baja emateko lehenik eta behin honako hauek adierazibehar dituzu: NAN zenbakia, jaiotze-data eta sakelako telefono zenbakia.
N.A.N.*    
-
Jaio data *  
Sakelako telefonoa*