INPRIMAKI
(*) duten eremuak derrigorrean bete behar dira.
N.A.N.*    
-
Izena*  
1.Abizena *  
2.Abizenaº *  
Jaio Data *  
Sexua *  
Helbidea*  
Bizilekua * 
Nire bizilekua:
E-Mail  
Errepika E-mail  
Sakelako telefonoa*    
Informazio hizkuntza honetan jaso nahi du: * 
Zerbitzu honetan eman nahi dut izena:*
SMS
WhatsApp
Email
Gai honi buruzko buruzko informazioa jaso nahi dut:*

Gizarte Ekintza
Alertak (urhorniduraren etenaldiak, obrak...).
Kultura
Kirola
Hezkuntza
Enplegua, Sustapen Ekonomikoa eta Merkataritza
Euskara
Berdintasuna eta Genero Politikak
Ogasun eta Finantzak
Gazteria
Ingurumena
Lanak eta Zerbitzuak
Adinekoak
Hirigintzako Plangintza eta Etxebizitza
Udaleko osoko bilkuren informazioa

GUZTIAK aukeratzen baduzu, ez duzu bestelako gairik aukeratu beharko. Udalerriko informazio guztia jasoko duzu. GUZTIAK
Irakurri ditut Datuen Pribatutasuna eta nago ados.